طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه jettisoned mine به فارسی jettisoned mine یعنی چه

jettisoned mine


مينهاى تعجيلى
علوم نظامى : مين گذارى هوايى تعجيلى در دريا

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها