معنی و ترجمه کلمه jew's harp به فارسی jew's harp یعنی چه

jew's harp


(مو ).چنگ دهن گير،سازى که با دندان نگاه ميدارند و با انگشت ميزنند،زنبورک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها