طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه jeweller's putty به فارسی jeweller's putty یعنی چه

jeweller's putty


گرد قلع و سرب که براى پاک کردن شيشه و فلز بکار مى برند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها