طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه jiff به فارسی jiff یعنی چه

jiff


)jiffy(يک ان ،يک لحظه ،يک دم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها