طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه jiffy به فارسی jiffy یعنی چه

jiffy


)jiff(يک ان ،يک لحظه ،يک دم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها