طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه jingle به فارسی jingle یعنی چه

jingle


صداى جرنگ جرنگ ،جرنگ جرنگ کردن ،طنين زنگ ايجاد کردن ،جرنگيدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها