معنی و ترجمه کلمه jink به فارسی jink یعنی چه

jink


گريز،لطفه ،شوخى ،سرحال ،بسرعت حرکت کردن ،بسرعت چرخ زدن ،طفره رفتن
ورزش : فريب دادن حريف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها