معنی و ترجمه کلمه jinriki به فارسی jinriki یعنی چه

jinriki


)jinrikisha(درشکه ژاپنى که توسط حمال کشيده ميشود،ريکشا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها