طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه jitter به فارسی jitter یعنی چه

jitter


(ز.ع -.امر ).عصبانى شدن ،عصبانى بودن ،با عصبانيت رفتار کردن ،با عصبانيت سخن گفتن
کامپيوتر : حرکت نامنظم اتفاقى
علوم هوايى : ناپايدارى سيگنال يا مسير اپعه کاتديک

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها