معنی و ترجمه کلمه job costing به فارسی job costing یعنی چه

job costing


ارزيابى هزينه ها
بازرگانى : هزينه يابى کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها