معنی و ترجمه کلمه job mix concrete به فارسی job mix concrete یعنی چه

job mix concrete


معمارى : بتن درجا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها