معنی و ترجمه کلمه job number به فارسی job number یعنی چه

job number


کامپيوتر : شماره کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها