معنی و ترجمه کلمه job satisfaction به فارسی job satisfaction یعنی چه

job satisfaction


روانشناسى : رضايت شغلى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها