طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه job specification به فارسی job specification یعنی چه

job specification


روانشناسى : ويژگيهاى شغلى
بازرگانى : مشخصات شغلى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها