معنی و ترجمه کلمه job training به فارسی job training یعنی چه

job training


بازرگانى : اموزش شغلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها