طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه job turnaround به فارسی job turnaround یعنی چه

job turnaround


مدت زمان کار
کامپيوتر : مدت زمان برنامه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها