طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه jog trot به فارسی jog trot یعنی چه

jog trot


يورتمه کوتاه ،(مج ).کار يکنواخت و اهسته

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها