معنی و ترجمه کلمه jog به فارسی jog یعنی چه

jog


يورتمه ،اهسته دويدن ،جلو امدگى يا عقب رفتگى ،باريکه ،بيقاعدگى ،هل دادن ،تنه زدن به
ورزش : دويدن بصورت يورتمه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها