طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه join (to) به فارسی join (to) یعنی چه

join (to)


معمارى : متصل کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها