طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه joint account به فارسی joint account یعنی چه

joint account


حساب مشترک
قانون ـ فقه : حساب مشترک
بازرگانى : حساب بانکى مشترک

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها