معنی و ترجمه کلمه joint exercise به فارسی joint exercise یعنی چه

joint exercise


تمرين مشترک ،مانور مشترک
علوم نظامى : تمرين مشترک بين نيروهاى مسلح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها