طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه joint petroleum office به فارسی joint petroleum office یعنی چه

joint petroleum office


علوم نظامى : دفتر امور سوخت رسانى مشترک نيروهاى مسلح در صحنه عمليات

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها