معنی و ترجمه کلمه joint task force به فارسی joint task force یعنی چه

joint task force


گروه رزمى مشترک
علوم نظامى : نيروى ماموريت مشترک از نيروهاى مسلح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها