معنی و ترجمه کلمه jointly responsible به فارسی jointly responsible یعنی چه

jointly responsible


قانون ـ فقه : متضامن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها