طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه jointly به فارسی jointly یعنی چه

jointly


مشاعا"،باهم ،متفقا"،مشترکا"
معمارى : همه با هم
قانون ـ فقه : مشاعا"،شراکتا"

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها