معنی و ترجمه کلمه joke opening به فارسی joke opening یعنی چه

joke opening


گشايش مضحک
ورزش : دفاع مدرن شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها