معنی و ترجمه کلمه joule kelvin effect به فارسی joule kelvin effect یعنی چه

joule kelvin effect


علوم هوايى : انبساط گاز با فشار زياد از مجراى کنترل سوخت يا پلاک منفذدار که با کاهش دما همراه است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها