معنی و ترجمه کلمه journal bearing به فارسی journal bearing یعنی چه

journal bearing


علوم مهندسى : ياطاقان گرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها