طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه judgement debt به فارسی judgement debt یعنی چه

judgement debt


محکوم به
قانون ـ فقه : دادخواسته

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها