طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه judges disciplianary tribunal به فارسی judges disciplianary tribunal یعنی چه

judges disciplianary tribunal


قانون ـ فقه : دادگاه قضات انتظامى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها