معنی و ترجمه کلمه judicial court به فارسی judicial court یعنی چه

judicial court


محاکم عدليه
قانون ـ فقه : دادگاههاى دادگسترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها