معنی و ترجمه کلمه judicial immunity به فارسی judicial immunity یعنی چه

judicial immunity


قانون ـ فقه : مصونيت قضايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها