طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه juglar cycle به فارسی juglar cycle یعنی چه

juglar cycle


دور ژوگلار( دورتجارى ميان مدت)
بازرگانى : دور ژوگلار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها