طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه jukebox به فارسی jukebox یعنی چه

jukebox


جعبه گرامافون خودکار داراى سوراخى براى ريختن پول و دکمه مخصوص انتخاب صفحه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها