معنی و ترجمه کلمه jumbo risks به فارسی jumbo risks یعنی چه

jumbo risks


بازرگانى : خطرات بزرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها