طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه jump altitude به فارسی jump altitude یعنی چه

jump altitude


ارتفاع پرش
علوم نظامى : ارتفاع مناسب براى پرش چتربازان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها