معنی و ترجمه کلمه jump fishing به فارسی jump fishing یعنی چه

jump fishing


ورزش : ماهيگيرى سيار براى کشف محل ماهيها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها