طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه jumper به فارسی jumper یعنی چه

jumper


شوت کننده با پرش ،جهنده ،پرنده ،بلوز،استين کوتاه زنانه
کامپيوتر : وصل کننده
ورزش : پرش کننده
علوم هوايى : سيم هادى براى ايجاد انشعاب فرعى موقتى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها