طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه junction selector به فارسی junction selector یعنی چه

junction selector


علوم مهندسى : مرکز تلفن خودکار سلکتورى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها