طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه juniper به فارسی juniper یعنی چه

juniper


(گ.ش ).پيرو،سرو کوهى)Juniperus communis(

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها