معنی و ترجمه کلمه junk surf به فارسی junk surf یعنی چه

junk surf


ورزش : امواج نامناسب براى موج سوارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها