طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه junkerdom به فارسی junkerdom یعنی چه

junkerdom


)junkerism(عقايد يا قلمرو نفوذ اشراف پروسى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها