طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه junkerism به فارسی junkerism یعنی چه

junkerism


)junkerdom(عقايد يا قلمرو نفوذ اشراف پروسى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها