طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه jural به فارسی jural یعنی چه

jural


حقوقى ، )jura(دوره ء زمين شناسى ژوراسيک
قانون ـ فقه : قضايى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها