معنی و ترجمه کلمه jurisdiction clause به فارسی jurisdiction clause یعنی چه

jurisdiction clause


بازرگانى : شرط داورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها