معنی و ترجمه کلمه juryrig به فارسی juryrig یعنی چه

juryrig


برپا کردن موقت
علوم نظامى : سوار کردن موقت وسايل
علوم دريايى : سوار کردن موقت وسايل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها