معنی و ترجمه کلمه jus cipile به فارسی jus cipile یعنی چه

jus cipile


حقوق مدنى
قانون ـ فقه : حقوق مدنى رم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها