طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه jus disponendi به فارسی jus disponendi یعنی چه

jus disponendi


قانون ـ فقه : حق واگذار کردن اموال

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها