طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه jus in re به فارسی jus in re یعنی چه

jus in re


قانون ـ فقه : حق کامل و مطلق ناشى از مالکيت عمومى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها