طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه jus sanguinis به فارسی jus sanguinis یعنی چه

jus sanguinis


(حق ).قانونى که بموجب ان تابعيت فرزند از روى تابعيت والدينش معين ميگردد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها